znajdjesz się: Strona główna / Jakość

Jakość

jakaos_03Działamy zgodnie z wymogami ISO 9001:2007

Zostaliśmy uhonorowani Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Certyfikatem Wielkopolska Jakość .

Nad utrzymaniem wysokiej jakości i stosowaniem surowych norm czuwa zakładowe laboratorium posiadające certyfikowane urządzenia pomiarowe.
Kadra laboratoryjna dokonuje planowych i regularnych kontroli stanu produktów badając próbki z poszczególnych partii produkcyjnych.
Laboratorium czuwa ponadto nad jakością dostarczanych surowców eliminując dostawy nie spełniające naszych wymagań.

 

Nasze prefabrykaty betonowe spełniają wymogi jakościowe polskich norm:
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa - Wymagania i metody badań,
PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty chodnikowe. Wymagania i metody badań,
PN-EN 1340:2004 Krawężnik betonowy,
PN-B-19306:2004 Prefabrykaty betonowe z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki,
PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury i elementy ogrodowe.

Beton towary spełnia wymogi normy:
PN-EN 206-1 Beton cz.I Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

jakosc_2

 

Dążymy do samodoskonalenia nieustannie ulepszając wypracowane techniki działania całego przedsiębiorstwa.

 

 

O FIRMIE

PRODUKTY

TECHNOLOGIA

MASZ PYTANIA?